Инструменты пользователя

Инструменты сайта


babkova_n_m

БАБКОВА Нінэль Міронаўна

Доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі Беларусі, акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі. У 1953 г. скончыла Беларускі політэхнічны інстытут. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1976 г., прафесар кафедры тэхналогіі шкла і керамікі. З 1976 і па 1996 г. загадвала кафедрай тэхналогіі шкла і керамікі, узнагароджана ордэнам “Знак почета” (1986), член савета па абароне дысертацый пры БДТУ.

Ninel M. Babkova

Doctor of Technical Sciences, Professor. Honored Worker of Science and Engineering of the Republic of Belarus. Member of Belarusian Engineering Academy. Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1953. Has been working at BSTU since 1976. Professor of Department of Glass and Ceramics Technology. Head of this Department in 1976-1996. Awarded “The Order of Honour” (1986), Member of Specialised Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council at BSTU.


Навуковыя інтарэсы: тэарэтычныя асновы і фізікахімія шклопадобнага стану; будова і ўласцівасці шкла і сіталаў. Аўтар больш за 500 навуковых артыкулаў, 12 кніг, мае 198 пасведчанняў на вынаходcтвы, 36 патэнтаў Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі.

Навуковыя партнёры: Расійскі хіміка-тэхналагічны універсітэт, Інстытут хіміі сілікатаў АН Расійскай Федэрацыі, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны тэхналагічны інстытут, Рыжскі тэхнічны універсітэт, Белгародскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт, Паўднёва-Расійскі тэхнічны універсітэт (НПІ).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Фізічная хімія тугаплаўкіх неметалічных і сілікатных матэрыялаў”, “Хімічная тэхналогія шкла і сіталаў”. Падрыхтавала 1 доктара навук і 45 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Бабкова, Н.М. Фізічная хімія тугаплаўкіх неметалічных і сілікатных матэрыялаў: падручнік / Н.М. Бабкова. – Мінск: БДТУ, 1997. Бобкова, Н.М. Общая технология силикатов: учебник / Н.М. Боб­кова, Е.М. Дятлова, Т.С. Куницкая. – Минск: Выш. школа, 1987. Бобкова, Н.М. Бесщелочные ситаллы и стеклокристаллические материалы: монография / Н.М. Бобкова, Л.М. Силич. – Минск: Наука и техника, 1992. Бобкова, Н.М. Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: учебник / Н.М. Бобкова. – Минск: Выш. школа, 2007. Bobkova, N.M. Thermal Expension of Binery borate Glasses and Their Structure / N.M. Bobkova Glass Phisical and Chemistry. – 2003. – Vol. 29, No. 5. —- Scientific interests: Theoretical principles, physics and chemistry of glassy state; composition and properties of glass and glassceramics. The author of more than 500 papers, 12 books. Has 198 invention certificates and 36 patents of the Republic of Belarus and the Russian Federation. Scientific partners: Russian Chemical-Technological University, RAS Institute of Silicates Chemistry, St. Petersburg State Technological University, Riga Technical University, Belgorod State Technical University, South-Russian Technical University (NPI). Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Physical Chemistry of High-Melting Nonmetallic and Silicate Materials”, “Chemical Technology of Glass and Glassceramics”. Has trained 1 Doctor of Sciences and 45 Candidates of Sciences. Main publications: Bobkova, N.M. Physical Chemistry of High-Melting Nonmetallic and Silicate Materials: tutorial / N.M. Bobkova. – Minsk: BSTU, 1997. Bobkova, N.M. General Technology of Silicates: tutorial / N.M. Bob­kova, E.M. Dyatlova, T.S. Kunitskaya. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1987. Bobkova, N.M. Alkali-free Glassceramics and Glass-Crystalline Materials: monograph / N.M. Bobkova, L.M. Silich. – Minsk: Nauka i Technika Publ., 1992. Bobkova, N.M. Physical Chemistry of High-Melting Nonmetallic and Silicate Materials: textbook / N.M. Bobkova. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 2007. Bobkova, N.M. Thermal Expansion of Binery Borate Glasses and Their Structure / N.M. Bobkova Glass Physical and Chemistry. – 2003. – Vol. 29, No. 5.

babkova_n_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:14 — pia