Инструменты пользователя

Инструменты сайта


paulekivich_yu_g

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

paulekivich_yu_g [2014/11/17 12:31]
pia
paulekivich_yu_g [2016/01/04 17:17] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
 {{:​paulekivich_yu_g.png?​direct&​200 |}}ПАЎЛЮКЕВІЧ Юрый Генадзевіч ​ {{:​paulekivich_yu_g.png?​direct&​200 |}}ПАЎЛЮКЕВІЧ Юрый Генадзевіч ​
 +
 Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. У 1996 г. скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1996 г., дацэнт кафедры тэхналогіі шкла і керамікі. Кіруе студэнцкай навукова-даследчай лабараторыяй “Хімія і тэхналогія сілікатаў”. Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. У 1996 г. скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1996 г., дацэнт кафедры тэхналогіі шкла і керамікі. Кіруе студэнцкай навукова-даследчай лабараторыяй “Хімія і тэхналогія сілікатаў”.
  
 Yuryi G. Paulekivich ​ Yuryi G. Paulekivich ​
 +
 Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University in 1996. Has been working at BSTU since 1996. Assistant Professor of Department of Glass and Ceramics. Manages scientific-research laboratory “Chemistry and Technology of Silicates”. Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University in 1996. Has been working at BSTU since 1996. Assistant Professor of Department of Glass and Ceramics. Manages scientific-research laboratory “Chemistry and Technology of Silicates”.
  
paulekivich_yu_g.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:17 — pia