Инструменты пользователя

Инструменты сайта


nyaverau_a_v

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

nyaverau_a_v [2014/11/16 16:13]
pia создано
nyaverau_a_v [2016/01/04 17:27] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
-{{:​neverau_a_v.png?​nolink&​200 |}}Нявераў ​Аляксандр Васілевіч+{{:​neverau_a_v.png?​nolink&​200 |}}НЯВЕРАЎ ​Аляксандр Васілевіч 
 Доктар эканамічных навук, прафесар,​ член каардынацыйнага савета па ДКЦНТП “Прыродакарыстанне”,​ старшыня секцыі па спецыяльнасці “Менеджмент”,​ вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па адукацыі ў галіне кіравання,​ член Навукова-тэхнічнага савета лясной гаспадаркі Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь,​ старшыня савета па абароне доктарскіх дысертацый пры БДТУ. Скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава ў 1968 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе ​ Доктар эканамічных навук, прафесар,​ член каардынацыйнага савета па ДКЦНТП “Прыродакарыстанне”,​ старшыня секцыі па спецыяльнасці “Менеджмент”,​ вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па адукацыі ў галіне кіравання,​ член Навукова-тэхнічнага савета лясной гаспадаркі Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь,​ старшыня савета па абароне доктарскіх дысертацый пры БДТУ. Скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава ў 1968 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе ​
 з 1993 г., загадчык кафедры менеджменту і эканомікі прыродакарыстання. з 1993 г., загадчык кафедры менеджменту і эканомікі прыродакарыстання.
  
 Alyaksandr V. Nyaverau Alyaksandr V. Nyaverau
 +
 Doctor of Economic Sciences, Professor. Member of Coordination Council of Governmental Integrated Purpose-Oriented Scientific Technical Program “Nature Management”,​ Chairman of Section for “Management” Speciality in the Educational Guiding Association of Higher Educational Institutions of the Republic of Belarus for Education in Management, Member of Scientific Technical Council on Forestry at Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, Chairman of D. Sc. Certification Council of BSTU. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1968. Has been working at BSTU since 1993. Head of Department of Management and Nature Management Economics. Doctor of Economic Sciences, Professor. Member of Coordination Council of Governmental Integrated Purpose-Oriented Scientific Technical Program “Nature Management”,​ Chairman of Section for “Management” Speciality in the Educational Guiding Association of Higher Educational Institutions of the Republic of Belarus for Education in Management, Member of Scientific Technical Council on Forestry at Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, Chairman of D. Sc. Certification Council of BSTU. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1968. Has been working at BSTU since 1993. Head of Department of Management and Nature Management Economics.
  
nyaverau_a_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:27 — pia