Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kulikovich_u_i

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

kulikovich_u_i [2016/01/04 16:31]
pia создано
kulikovich_u_i [2016/01/04 17:21] (текущий)
pia
Строка 7: Строка 7:
 Candidate of Philological Sciences. Graduated from Belarusian State University in 1991. Has been working at BSTU since 2009. Assistant Professor of Department of Editing and Publishing Technologies. Candidate of Philological Sciences. Graduated from Belarusian State University in 1991. Has been working at BSTU since 2009. Assistant Professor of Department of Editing and Publishing Technologies.
  
------+----
  
 **Навуковыя інтарэсы:​** **Навуковыя інтарэсы:​**
Строка 31: Строка 31:
 Куліковіч,​ У.І. Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні. Тэсты. Слоўнік:​ вучэб. дапаможнік / У.І. Куліковіч. – Мінск: Новое знание,​ 2009. Куліковіч,​ У.І. Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні. Тэсты. Слоўнік:​ вучэб. дапаможнік / У.І. Куліковіч. – Мінск: Новое знание,​ 2009.
  
------+----
  
 **Scientific interests:​** **Scientific interests:​**
kulikovich_u_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:21 — pia