Инструменты пользователя

Инструменты сайта


baranau_m_i

БАРАНАЎ Міхаіл Іосіфавіч

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Скончыў у 1975 г. Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з моманту сканчэння інстытута. З 1997 па 2010 г. дэкан інжынерна-эканамічнага факультэта, з 2010 г. дацэнт кафедры лесааховы і драўніназнаўства.

Mikhail I. Baranau

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1975. Has been working at BSTU since the time of graduation. In 1997-2010, was a Dean of Economic Engineering Faculty. Since 2010, Assistant Professor of Department of Forest protection and Forestry Science.


Навуковыя інтарэсы: экалагічная фізіялогія драўняных раслін, устойлівасць раслін да неспрыяльных фактараў гарадскога асяроддзя, стан гарадскіх зялёных насаджэнняў. Аўтар 40 навуковых артыкулаў і вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, кафедра садова-паркавага будаўніцтва Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта лесу.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Фізіялогія раслін”, “Будаўніцтва і эксплуатацыя аб’ектаў ландшафтнай архітэктуры”, “Устойлівасць раслін да хвароб і шкоднікаў”.


Scientific interests: Ecological physiology of woody plants, plants resistance for adverse factors of urban environment, condition of urban green areas. The author of 40 papers and manuals.

Scientific partners: Institute of Experimental Botany of National Academy of Scien­ces of Belarus, Moscow State University of Forest (Department of Landscape Architecture).

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Physiology of Plants”, “Building and Maintenance of Landscape Architecture Objects”, “Plants Di­seases and Pests Resistance”.

baranau_m_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:24 — pia