Инструменты пользователя

Инструменты сайта


arekhava_s_ya

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

arekhava_s_ya [2014/11/17 11:33]
pia
arekhava_s_ya [2016/01/04 17:13] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
 {{:​arekhava_s_ya.png?​direct&​200 |}}АРЭХАВА Святлана Яфімаўна ​ {{:​arekhava_s_ya.png?​direct&​200 |}}АРЭХАВА Святлана Яфімаўна ​
 +
 Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Скончыла ў 1967 г. Беларускі дзяржаўны універсітэт імя У.І. Леніна. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1967 г., загадчык кафедры агульнай і неарганічнай хіміі (1999–2009 гг.), дэкан факультэта хімічнай тэхналогіі і тэхнікі. Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Скончыла ў 1967 г. Беларускі дзяржаўны універсітэт імя У.І. Леніна. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1967 г., загадчык кафедры агульнай і неарганічнай хіміі (1999–2009 гг.), дэкан факультэта хімічнай тэхналогіі і тэхнікі.
  
 Svyatlana Ya. Aarekhava Svyatlana Ya. Aarekhava
 +
 Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University ​ Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University ​
 in 1967. Has been working at BSTU since 1967. Head of Department of General and Inorganic Chemistry (1999-2009). Dean of Faculty of Chemical Technology and Engineering. in 1967. Has been working at BSTU since 1967. Head of Department of General and Inorganic Chemistry (1999-2009). Dean of Faculty of Chemical Technology and Engineering.
arekhava_s_ya.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:13 — pia