Инструменты пользователя

Инструменты сайта


оробей_игорь_олегович

АРАБЕЙ Ігар Алегавіч Кандыдат тэхнічных наук, дацэнт. У 1982 г. скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1994 г., дацэнт кафедры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі.

Навуковыя інтарэсы: аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў (мадэляванне і канструяванне вымяральных прылад); аналітычныя прылады для навуковых даследаванняў. Аўтар 73 навуковых прац.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Маскоўскі інжынерна-фізічны інстытут, Таганрогскі радыётэхнічны універсітэт, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны універсітэт водных камунікацый, Гомельскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт імя П.А. Сухога. Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Электронныя прылады аўтаматыкі”, “Электроніка”, “Тэарэтычныя асновы электратэхнікі”, “Электратэхніка і электроніка”, “Электратэхніка, асновы электронікі і электраабсталяванне хімічных вытворчасцей”.

Асноўныя публікацыі: Orobei, I.O. A Gas-Mixture Concentration Meter / I.O. Orobei, N.J. Shishkin, V.V. Saroka Instruments and Experimental Techniques.  2004. – Vol. 47, No. 3. Orobei, I.O. Magnetometer Based on a Hall-Effect Transducer / I.O. Orobei [et al.] Instruments and Experimental Techniques.  2003. – Vol. 46, No. 2. An Electrokinetic Potential Meter / I.O. Orobei [et al.] Instruments and Experimental Techniques. 2005. – Vol. 48, No. 4. Первичный преобразователь для исследования параметров движущейся жидкости методом ядерного магнитного резонанса: а.с. 1583810 СССР, МКИ5 G 01 N 24/08 / И.О. Оробей, А.Е. Пряхин, С.С. Шушкевич; заявитель НПО «Транстехника».  № 4441474/27-25; заявл. 14.06.8; опубл. 07.08.90 Бюллетень. – 1990. № 29. Способ адаптивной фильтрации и устройство для его осуществления: пат. 9322 Респ. Беларусь, МПК7 G 01 F 17/10, H 04 B/10 / И.О. Оробей [и др.]; заявитель Белорус. гос. технол. ун-т.  № а 20031030; заявл. 12.11.03; опубл. 20.06.05 Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2007.  № 1.

оробей_игорь_олегович.txt · Последние изменения: 2014/11/17 15:57 — Барашко Олег Георгиевич