Инструменты пользователя

Инструменты сайта


козлякова_тамара_александровна

Казлякова Тамара Аляксандраўна

выкладчык кафедры беларускай філалогіі

Скончыла ў 1978 годзе Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Працавала выкладчыкам у БДУ, у Вышэйшым ваенна-палітычным вучылішчы. Працуе ў БДТУ з 1984 года. Выкладае рускую мову як замежную. Навуковыя інтарэсы: методыка выкладання рускай мовы як замежнай у тэхнічных ВНУ. Мае вучэбна-метадычныя дапаможнікі для замежных навучэнцау і публікацыі у розных выданнях. kazliakova@belstu.by

Навуковыя інтарэсы:

методыка выкладання рускай мовы як замежнай у тэхнічных ВНУ; інтэнсіфікацыя і аптымізацыя вучэбнага працэсу з выкарыстаннем інавацыйных тэхналогій. Аўтар звыш 50 навуковых прац, у тым ліку 6 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Асноўныя публікацыі:

1.Козлякова, Т. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация. Стилистика. Культура речи: учеб.-метод. пособие для слушателей подготовительного отделения и заочных курсов. – Минск, БГТУ, 2005. 2.Козловская, Г. В. Знакомьтесь Беларусь: учеб.-метод. пособие по страноведению для иностранных учащихся / Г. В. Козловская, Т. А. Козлякова. – Минск, БГТУ, 2008. 3.Козлякова, Т. А. Обучение конспектированию, реферированию, аннотированию / Т. А. Козлякова, Н. Е. Савицкая. – Минск, БГТУ, 2009. 4.Миксюк, Р. В. Письмо. Аудирование. Чтение: учеб.-метод. пособие для иностранных студентов подготовительного отделения высших учебных заведений / Р. В. Миксюк, Т. А. Козлякова, Т. В. Жуковская. – Минск, БГТУ, 2010. 5.Козловская, Г. В. Русский язык: учеб.-метод. пособие для слушателей подготовительных курсов / Г. В. Козловская, Т. А. Козлякова. – Минск, БГТУ, 2011. 6.Козлякова, Т. А. Основные подходы к проблеме обучения студентов-нефилологов реферированию специального текста. / Т. А. Козлякова / Труды БГТУ. Серия V, Политология, философия, история, филология. – Минск, 2008. 7.Козловская, Г. В. Научный стиль речи в системе обучения русскому языку как иностранному / Г. В. Козловская, Т. А. Козлякова. – Китай, 2009. 8.Козлякова, Т. А. Роль чтения в обучении иностранных учащихся на начальном этапе / Т. А. Козлякова / Труды БГТУ. Сер. V. Политология, философия, история, филология. – Минск, 2009. 9.Козлякова, Т. А. Место устной научной речи в обучении русскому языку иностранных студентов / Т. А. Козлякова / Труды БГТУ. Сер. V. Политология, философия, история, филология. – Минск, 2010. 10.Козлякова Т. А. Формирование социокультурной компетенции у иностранных учащихся на начальном этапе обучения / Т. А. Козлякова / Труды БГТУ. Сер. V. Политология, философия, история, филология. – Минск, 2011.

козлякова_тамара_александровна.txt · Последние изменения: 2019/11/20 13:16 — Ирина