Инструменты пользователя

Инструменты сайта


кобринец_виктор_павлович

Кобринец Виктор Павлович Кандыдат тэхнічных наук, дацэнт. Скончыў у 1962 г. Беларускі політэхнічны інстытут. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1966 г., дацэнт кафедры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі.

Навуковыя інтарэсы: аўтаматызацыя хіміка-тэхналагічных працэсаў, тэорыя аўтаматычнага кіравання; мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання ў хімічнай і біятэхналагічнай прамысловасці аптымізацыя хіміка-тэхналагічных і біятэхналагічных працэсаў. Аўтар 81 друкаванай працы, 3 вучэбных і 12 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Беларускі медыка-біялагічны інстытут, Расійскі хіміка-тэхналагічны універсітэт імя Дз.І. Мендзялеева, Маскоўская дзяржаўная акадэмія нафты і газу імя І.М. Губкіна.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання галіны” “Праектаванне сістэм аўтаматызацыі”, “Прымяненне ЭВМ у хімічнай тэхналогіі”, “Прымяненне ЭВМ у біятэхналогіі”, “Аўтаматыка, аўтаматызацыя і АСК ТП”.

Асноўныя публікацыі: Липлянин, П.К. Оптимизация состава резиновой смеси, содержащей нитрозолигнин / П.К. Липлянин, В.П. Кобринец Весці Акад. навук БССР. Сер. хім. навук. – 1987.  № 4. Кобринец, В.П.. Синтез алгоритма управления процессом сушки пиломатериалов с применением микропроцессорного контроллера Ремиконт Р-110 / В.П. Кобринец, В.А. Палагин, Д.И. Руцкий Деревообраб. пром-ть – 1992.  № 4. Кузьмицкий, И.Ф. Статистическое исследование и моделирование процесса многокомпонентной ректификации нефти в атмосферной колонне / И.Ф. Кузьмицкий, В.П. Кобринец, В.В. Лихавицкий Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика – 2002.  Вып. Х. Кузьміцкі, І.Ф. Мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання: вучэб. дапаможнік / І.Ф. Кузьміцкі, В.П. Кобрынец, А.В. Аўсяннікаў. – Мінск: БДТУ, 2003.

кобринец_виктор_павлович.txt · Последние изменения: 2014/11/17 15:53 — Барашко Олег Георгиевич