Инструменты пользователя

Инструменты сайта


клецкая_зинаида_михайловна

КЛЕЦКАЯ Зінаіда Міхайлаўна

Кандыдат педагагічных навук. Выпускніца Беларускага Магілёўскага педагагічнага інстытута 1960 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2000 г. Дацэнт кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій.

Навуковыя інтарэсы: праблемы развіцця бібліяграфіі, бібліяграфічныя паказальнікі, методыка іх састаўлення; кнігазнаўства: гісторыя і сучаснасць; тэрміналагічныя слоўнікі ў дачыненні да вучэбнага працэсу; рэдактарская апрацоўка тэксту.

Навуковыя партнёры: Маскоўскі ўніверсітэт культуры, Маскоўскі гуманітарны ўніверсітэт імя М. Шолахава, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт культуры, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва.

Педагагічная дзейнасць: выкладае курсы лекцый: «Бібліяграфія», «Рэдакцыйная падрыхтоўка па галінах ведаў».

Асноўныя публікацыі:

1. Клецкая, З. М. Рабочие — авторы производственно-технической книги: указатель лит.в двух частях / З. М. Клецкая, Л. И. Петровичева; научн. ред. проф. И. Е. Баренбаум. – Минск: 1986–1988. Часть I – 1986. – 452 с. Часть II – 1917–1941, 1988. – 146 с.

2. Клецкая, З. М. Редакторская подготовка по отраслям знаний: курс лекций для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / З.М. Клецкая. – Минск: БГТУ, 2004. – 214 с.

3. Клецкая, З. М. Редакторская подготовка по отраслям знаний: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / З.М. Клецкая. – Минск: БГТУ, 2005. – 140 с.

4. Клецкая, З. М. Редакторская подготовка по отраслям знаний: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / З.М. Клецкая. – Минск: БГТУ, 2011. – 159 с.

5. Библиография: пособие для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / авт.-сост. З. М. Клецкая. – Минск: БГТУ, 2004. – 320 с.

6. Библиография: пособие для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / авт.-сост. З. М. Клецкая. – 2-е изд., доп. и перераб. –Минск: БГТУ, 2008. – 226 с.

7. Петровичева, Л. И. Книговедение: учеб.пособие по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / Л. И. Петровичева, З. М. Клецкая. – Минск: БГТУ, 2004. – 85 с.

8. Краткий терминологический словарь-справочник по курсам «Книговедение», «Библиография»для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / авт.-сост. З. М. Клецкая, Л. И. Петровичева. – Минск: БГТУ, 2004. –225 с.

9. Краткий терминологический словарь-справочник по курсам «Книговедение», «Библиография»для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / авт.-сост. З. М. Клецкая, Л. И. Петровичева, К. А. Тихон. – Минск: БГТУ, 2012. – 175 с. Электрон.вариант.

10. Клецкая, З. М. Редакторская подготовка по отраслям знаний: учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / З.М. Клецкая, Л. И. Петровичева, Е. Н. Богданович. – Минск: БГТУ, 2013. – 320 с.Электрон.вариант.

клецкая_зинаида_михайловна.txt · Последние изменения: 2014/06/10 10:45 — Юрий Шпаковский