Инструменты пользователя

Инструменты сайта


гусева_ольга_николаевна

Гусева Вольга Мікалаеўна

выкладчык кафедры беларускай філалогіі, сакратар савета факультэта ВСіП.

У 1997 г. скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

На кафедры беларускай мовы БДТУ працуе з 1997 г.

Выкладае наступныя дысцыпліны: “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”, “Практычная і функцыянальная стылістыка рускай мовы”, “Сучасная руская мова”, “Руская мова як замежная”.

Аўтар больш за 25 навуковых артыкулаў і 3 вучэбных дапаможнікаў. У кола навуковых інтарэсаў уваходзяць наступныя пытанні: гісторыя развіцця беларускай навуковай тэрміналогіі, упарадкаванне і сістэматызацыя сучаснай беларускай тэрмінасістэмы, прадуктыўныя спосабы тэрмінаўтварэння, стылістыка рускай мовы.

Кіруе студэнцкім гуртком “Патрыёт”, мэта якога – папулярызацыя БДТУ як вядучай тэхналагічнай навучальнай установы краіны.

Асноўныя навуковыя працы:

  1. Гусева, О. Н. Практическая и функциональная стилистика русского языка: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-47 01 01 “Издательское дело”/ О. Н. Гусева. – Минск: БГТУ, 2012.
  2. Гусева, О. Н. Современный русский языка: учеб.-метод. пособие для студентов 1-2 курсов специальности 1-47 01 01 “Издательское дело” заочной формы обучения / О. Н. Гусева. – Минск: БГТУ, 2014.
  3. Современный русский язык : тексты лекций для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / О. Н. Гусева. – Минск : БГТУ, 2015. – Электр.
гусева_ольга_николаевна.txt · Последние изменения: 2016/01/29 13:27 — Ирина