Инструменты пользователя

Инструменты сайта


богданович_елена_николаевна

БАГДАНОВІЧ Алена Мікалаеўна

Кандыдат філалагічных навук. Выпускнік Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2005 г.

Навуковыя інтарэсы: Кнігазнаўства; рэдагаванне выданняў; дызайн і рэклама друкаваный прадукцыі; прымяненне кнігазнаўчага функцыянальга падыхода да рэдавання вучэбнай кнігі, кнігі для дзяцей; кнігазнаўчы функцыянальны падыход як метадалагічная аснова дызайна і рэкламы выдавецкай прадукцыі.

У 2008 г. у Маскоўскім дзяржаўным універсітэце друку абараніла дысертацыю. Навуковы кіраўнік – канд. філал. н., дац. кафедры РВТ Л. І. Пятровічава.

Аўтар 45 навуковых прац (у сааўтарстве з канд. філал. н., дац. кафедры РВТ Пятровічавай Л. І.), 11 вучэбных выданняў: 7 вучэбных праграм (1 тыпавая, 1 базавая, 5 рабочых), 1 вучэбнага дапаможніка па дысцыпліне “Паліграфічны дызайн”, 3 электронных вучэбна-метадычных комплексаў па дысцыплінам “Кнігазнаўства”, “Рэдакцыйная падрыхтоўка па галінах ведаў”, “Рэклама і прапаганда кнігі”, выдадзеных у сааўтарстве з канд. філал. н., дац. кафедры РВТ Л. І. Пятровічавай, канд. пед. н., дац. кафедры РВТ З. М.Клецкай.

Навуковыя партнёры: Маскоўскі дзяржаўны універсітэт друку, С.-З. інстытут друку, бібліятэка АН РФ, Украінская акадэмія друку

Педагагічная дзейнасць: Выкладае курсы лекцый па дысцыплінам “Паліграфічны дызайн”, “Асновы паліграфічнага дызайна”. Кіруе навукова-даследчай работай студэнтаў, дыпломным праектаваннем.

Асноўныя публікацыі:

1. Петровичева, Л. И. Применение функционального подхода к редакторскому анализу внутренней структуры текста вузовской учебной книги / Л. И. Петровичева, Е. Н. Богданович / Изв. вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела / МГУП. – М., 2008. – № 1. – С. 101−106.

2. Петровичева, Л. И. Читательский адрес как основной признак функциональной модели книги / Л. И. Петровичева, З. М. Клецкая, Е. Н. Богданович / Теория и практика издательского дела: хрестоматия / авт.-сост. В. И. Куликович, В. В. Орлова, О. А. Бычковская. – Минск: БГТУ, 2012. – С. 34–38.

3. Богданович, Е. Н. Квалитативный анализ учебного текста / Е. Н. Богданович, Л. И. Петровичева / Квалiлогiя кнiгi: зб. наук. праць / Украïнська академiя друкарства. – Вып. 6. – Львiв, 2003. – С. 19–22.

4. Петровичева, Л. И. Функциональный подход как методологическая база дизайна и рекламы печатной продукции Л. И. Петровичева, Е. Н. Богданович Труды БГТУ. — 2011. — Сер. IX: Издат. дело и полиграфия. — С. 102–105.

5. Петровичева, Л. И. Функциональная сущность книги Л. И. Петровичева, Е. Н. Богданович Труды БГТУ. — Сер. IX: Издат. дело и полиграфия. — 2012. — С. 107–112.

6. Петровичева, Л. И. Литературно-художественное издание как объект дизайна (на примере книги для детей дошкольного возраста) [Текст] / Л. И. Петровичева, Е. Н. Богданович Труды БГТУ. — 2013. — №5: История, философия, филология. — С. 145–149.

богданович_елена_николаевна.txt · Последние изменения: 2014/06/10 12:05 — Юрий Шпаковский