Инструменты пользователя

Инструменты сайта


vyrko_m_p

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

vyrko_m_p [2014/11/16 17:39]
pia создано
vyrko_m_p [2016/01/04 17:07] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
 {{:​vyrko_m_p.png?​nolink&​200 |}}ВЫРКО Мікалай Паўлавіч {{:​vyrko_m_p.png?​nolink&​200 |}}ВЫРКО Мікалай Паўлавіч
 +
 Доктар тэхнічных навук, прафесар,​ заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь,​ лаўрэат стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,​ выдатнік вышэйшай школы СССР і Рэспублікі Беларусь,​ акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі,​ член-карэспандэнт акадэміі архітэктуры,​ член секцыі па архітэктуры і будаўніцтве Навукова-метадычнага савета Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь,​ ганаровы член Навукова-даследчага савета кансультантаў American Biographical Institute, старшыня савета па абароне дысертацый пры БДТУ, член Савета універсітэта,​ член савета факультэта. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1962 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1965 г. Дэкан факультэта тэхналогіі і тэхнікі лясной прамысловасці (1988–2009 гг.), прафесар кафедры транспарту лесу. Доктар тэхнічных навук, прафесар,​ заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь,​ лаўрэат стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,​ выдатнік вышэйшай школы СССР і Рэспублікі Беларусь,​ акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі,​ член-карэспандэнт акадэміі архітэктуры,​ член секцыі па архітэктуры і будаўніцтве Навукова-метадычнага савета Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь,​ ганаровы член Навукова-даследчага савета кансультантаў American Biographical Institute, старшыня савета па абароне дысертацый пры БДТУ, член Савета універсітэта,​ член савета факультэта. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1962 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1965 г. Дэкан факультэта тэхналогіі і тэхнікі лясной прамысловасці (1988–2009 гг.), прафесар кафедры транспарту лесу.
  
 Mikalai P. Vyrko Mikalai P. Vyrko
 +
 Doctor of Technical Sciences, Professor. Honored Worker of Education of the Republic of Belarus. Grant-Winner of President of the Republic of Belarus. Outstanding Worker of Higher School of the USSR and the Republic of Belarus. Academician of Belarusian Engineering Academy. Corresponding Member of Academy of Architecture. Member of Department of Architecture and Construction of Scientific Methodical Council of the Republic of Belarus. Honored Member of Research Advisory Council of American Biographical Institute. Chairman of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council. ​ Member of University Council. Member of Faculty Council. Graduated from BTI in 1962. Has been working at BSTU since 1965. Dean of Forestry Engineering and Wood Technology Faculty from 1988 till 2009. Professor of Department of Forest Transportation. ​ Doctor of Technical Sciences, Professor. Honored Worker of Education of the Republic of Belarus. Grant-Winner of President of the Republic of Belarus. Outstanding Worker of Higher School of the USSR and the Republic of Belarus. Academician of Belarusian Engineering Academy. Corresponding Member of Academy of Architecture. Member of Department of Architecture and Construction of Scientific Methodical Council of the Republic of Belarus. Honored Member of Research Advisory Council of American Biographical Institute. Chairman of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council. ​ Member of University Council. Member of Faculty Council. Graduated from BTI in 1962. Has been working at BSTU since 1965. Dean of Forestry Engineering and Wood Technology Faculty from 1988 till 2009. Professor of Department of Forest Transportation. ​
  
vyrko_m_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:07 — pia