Инструменты пользователя

Инструменты сайта


svidunovich_m_a

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

svidunovich_m_a [2014/11/16 18:40]
pia создано
svidunovich_m_a [2016/01/04 17:09] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
 {{:​svidunovich_m_a.png?​nolink&​200 |}}СВІДУНОВІЧ Мікалай Аляксандравіч {{:​svidunovich_m_a.png?​nolink&​200 |}}СВІДУНОВІЧ Мікалай Аляксандравіч
 +
 Доктар тэхнічных навук, прафесар,​ акадэмік Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі,​ прэзідэнт Расій­ска-Беларускай навукова-тэхнічнай асацыяцыі “Сумесныя праекты”,​ віцэ-прэзідэнт асацыяцыі “Чарнобыль і экалогія” (ЗША). Выпускнік Беларускага політэхнічнага інстытута 1962 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1968 г., загадчык кафедры матэрыялазнаўства і тэхналогіі металаў (1980–2007 гг.), з 2007 г. прафесар кафедры. Доктар тэхнічных навук, прафесар,​ акадэмік Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі,​ прэзідэнт Расій­ска-Беларускай навукова-тэхнічнай асацыяцыі “Сумесныя праекты”,​ віцэ-прэзідэнт асацыяцыі “Чарнобыль і экалогія” (ЗША). Выпускнік Беларускага політэхнічнага інстытута 1962 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1968 г., загадчык кафедры матэрыялазнаўства і тэхналогіі металаў (1980–2007 гг.), з 2007 г. прафесар кафедры.
  
 Mikalai A. Svidunovich Mikalai A. Svidunovich
 +
 Doctor of Technical Sciences, Professor. Academician of Eurasian International Academy of Sciences. President of the Russian-Belarusian Scientific-Technical Association “Joint Projects”,​ Vice-President of the Association “Chernobyl and Ecology” (the USA). Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1962. Has been working at BSTU since 1968. Head of Department of Materials Science and Metal Technology from 1980 till 2007. Professor of Department of Materials Science and Metal Technology since 2007. Doctor of Technical Sciences, Professor. Academician of Eurasian International Academy of Sciences. President of the Russian-Belarusian Scientific-Technical Association “Joint Projects”,​ Vice-President of the Association “Chernobyl and Ecology” (the USA). Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1962. Has been working at BSTU since 1968. Head of Department of Materials Science and Metal Technology from 1980 till 2007. Professor of Department of Materials Science and Metal Technology since 2007.
  
svidunovich_m_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:09 — pia