Инструменты пользователя

Инструменты сайта


murashkevich_g_m

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

murashkevich_g_m [2014/11/17 12:26]
pia создано
murashkevich_g_m [2016/01/04 17:17] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
 {{:​murashkevich_g_m.png?​direct&​200 |}}МУРАШКЕВІЧ Ганна Мiкалаеўна {{:​murashkevich_g_m.png?​direct&​200 |}}МУРАШКЕВІЧ Ганна Мiкалаеўна
 +
 Доктар тэxнiчных навук, дацэнт. Скончыла з адзнакай Беларускi тэxналагiчны iнстытут імя С.М. Кі­рава ў 1972 г. У Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце працуе з 1973 г. прафесар кафедры хiмii, тэхналогii электрахiмічных вытворчасцей i матэрыялаў электроннай тэхнiкi. Доктар тэxнiчных навук, дацэнт. Скончыла з адзнакай Беларускi тэxналагiчны iнстытут імя С.М. Кі­рава ў 1972 г. У Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце працуе з 1973 г. прафесар кафедры хiмii, тэхналогii электрахiмічных вытворчасцей i матэрыялаў электроннай тэхнiкi.
  
 Ganna M. Murashkevich Ganna M. Murashkevich
 +
 Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1972. Has been working at BSTU since 1973. Professor of Department of Chemistry, Technology of Electrochemical Production and Materials for Electronics. Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1972. Has been working at BSTU since 1973. Professor of Department of Chemistry, Technology of Electrochemical Production and Materials for Electronics.
  
murashkevich_g_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:17 — pia