Инструменты пользователя

Инструменты сайта


minkevich_s_i

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

minkevich_s_i [2014/11/16 20:12]
pia создано
minkevich_s_i [2016/01/04 17:05] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
 {{:​minkevich_s_i.png?​nolink&​200 |}}МІНКЕВІЧ Сяргей Іванавіч ​ {{:​minkevich_s_i.png?​nolink&​200 |}}МІНКЕВІЧ Сяргей Іванавіч ​
 +
 Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт кафедры лесаўпарадкавання,​ вучоны сакратар савета па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый пры БДТУ. Выпускнік лесагаспадарчага факультэта 1998 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2001 г.  Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт кафедры лесаўпарадкавання,​ вучоны сакратар савета па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый пры БДТУ. Выпускнік лесагаспадарчага факультэта 1998 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2001 г. 
  
 Syargey I. Minkevich Syargey I. Minkevich
 +
 Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor of Department of Forest Inventory. Academic Secretary of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council. Graduated from Forestry Faculty ​ Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor of Department of Forest Inventory. Academic Secretary of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council. Graduated from Forestry Faculty ​
 in 1998. Has been working at BSTU since 2001. in 1998. Has been working at BSTU since 2001.
minkevich_s_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:05 — pia