Инструменты пользователя

Инструменты сайта


marchanka_u_m

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

marchanka_u_m [2014/11/16 16:04]
pia создано
marchanka_u_m [2016/01/04 17:26] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
-{{:​marchanka_u_m.png?​nolink&​200 |}}Марчанка ​Уладзімір Мацвеевіч+{{:​marchanka_u_m.png?​nolink&​200 |}}МАРЧАНКА ​Уладзімір Мацвеевіч 
 Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Член AMS (American Mathematical Society), член SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics),​ член Беларускага матэматычнага таварыства,​ член Навукова-тэхнічнага савета Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Скончыў факультэт прыкладной матэматыкі БДУ ў 1971 г. З 1979 г. працуе ў БДТУ, загадчык кафедры вышэйшай матэматыкі. Узнагароджаны Ганаровымі граматамі БДУ, Гомельскага дзяржуніверсітэта,​ БДТУ, Міністэрства адукацыі,​ знакам “Ударнік X пяцігодкі”,​ знакам “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь”,​ Ганаровай граматай Дзяржкамітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь. Намінант “Who’s who in the World”, American Biographical Institute (ABI, USA), International Biographical Center (IBC, England), “Хто ёсць хто ў Рэспубліцы Беларусь” і інш. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Член AMS (American Mathematical Society), член SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics),​ член Беларускага матэматычнага таварыства,​ член Навукова-тэхнічнага савета Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Скончыў факультэт прыкладной матэматыкі БДУ ў 1971 г. З 1979 г. працуе ў БДТУ, загадчык кафедры вышэйшай матэматыкі. Узнагароджаны Ганаровымі граматамі БДУ, Гомельскага дзяржуніверсітэта,​ БДТУ, Міністэрства адукацыі,​ знакам “Ударнік X пяцігодкі”,​ знакам “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь”,​ Ганаровай граматай Дзяржкамітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь. Намінант “Who’s who in the World”, American Biographical Institute (ABI, USA), International Biographical Center (IBC, England), “Хто ёсць хто ў Рэспубліцы Беларусь” і інш.
  
 Uladzimir M. Marchanka Uladzimir M. Marchanka
 +
 Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Professor. Member of AMS, SIAM, Belarusian Mathematical Society. Member of Scientific Technical Council of Ministry of Education of the Republic of Belarus. Graduated from BSU (Faculty of Applied Mathematics) in 1971. Has been working at BSTU since 1979. Head of Department of Higher Mathematics. Awarded the Honorary Letters of Commendation of BSU, Gomel State University, BSTU, Ministry of Education. Awarded the badge “Effective Worker in Tenth Five-year Plan Period”, the badge “Outstanding Worker of Education of the Republic of Belarus”, the Honorary Letters of Commendation of the State Committee for Science and Technologies of the Republic of Belarus. Nominated for “Who’s who in the World”, by American Biographical Institute (ABI, USA), by International Biographical Center (IBC, England), for “Who is who in the Republic of Belarus” etc. Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Professor. Member of AMS, SIAM, Belarusian Mathematical Society. Member of Scientific Technical Council of Ministry of Education of the Republic of Belarus. Graduated from BSU (Faculty of Applied Mathematics) in 1971. Has been working at BSTU since 1979. Head of Department of Higher Mathematics. Awarded the Honorary Letters of Commendation of BSU, Gomel State University, BSTU, Ministry of Education. Awarded the badge “Effective Worker in Tenth Five-year Plan Period”, the badge “Outstanding Worker of Education of the Republic of Belarus”, the Honorary Letters of Commendation of the State Committee for Science and Technologies of the Republic of Belarus. Nominated for “Who’s who in the World”, by American Biographical Institute (ABI, USA), by International Biographical Center (IBC, England), for “Who is who in the Republic of Belarus” etc.
  
marchanka_u_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:26 — pia