Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kuzmitsky_i_f

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

kuzmitsky_i_f [2014/11/17 12:11]
pia создано
kuzmitsky_i_f [2016/01/04 17:16] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
 {{:​kuzmitsky_i_f.png?​direct&​200 |}}КУЗЬМIЦКI Іосіф Феліцыянавіч {{:​kuzmitsky_i_f.png?​direct&​200 |}}КУЗЬМIЦКI Іосіф Феліцыянавіч
 +
 Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. У 1966 г. скончыў Мінскі радыётэхнічны інстытут. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным унiверсітэце працуе з 1968 г., загадчык кафедры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі (1989–2010 гг.), дацэнт кафедры. Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. У 1966 г. скончыў Мінскі радыётэхнічны інстытут. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным унiверсітэце працуе з 1968 г., загадчык кафедры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі (1989–2010 гг.), дацэнт кафедры.
  
 Iosif F. Kuzmitsky Iosif F. Kuzmitsky
 +
 Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Minsk Radioengineering Institute ​ Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Minsk Radioengineering Institute ​
 in 1966. Has been working at BSTU since 1968. Head of Department of Automation of Production Processes and Electrical Engineering (1989-2010),​ Assistant Professor of Department. in 1966. Has been working at BSTU since 1968. Head of Department of Automation of Production Processes and Electrical Engineering (1989-2010),​ Assistant Professor of Department.
kuzmitsky_i_f.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:16 — pia