Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kaspyrovich_s_a

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

kaspyrovich_s_a [2014/11/16 16:59]
pia
kaspyrovich_s_a [2016/01/04 17:23] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
-{{:​kaspyarovich_s_a.png?​nolink&​200 |}}Каспяровіч ​Сяргей Антонавiч+{{:​kaspyarovich_s_a.png?​nolink&​200 |}}КАСПЯРОВІЧ ​Сяргей Антонавiч 
 Кандыдат эканамiчных навук, дацэнт. Скончыў у 1998 г. Беларускi дзяржаўны тэхналагiчны унiверсiтэт з адзнакай. У 2003 г. абараніў дысертацыю на суiсканне вучонай ступенi кандыдата эканамiчных навук па спецыяльнасці “Матэматычныя i iнструментальныя метады эканомiкi”. Працуе ў Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце з моманту яго сканчэння,​ намеснiк дэкана iнжынерна-эканамiчнага факультэта па вучэбнай i навуковай рабоце з 2004 па 2010 г., выконваў абавязкi загадчыка кафедры эканомiкi i кiравання на прадпрыемствах у 2009–2010 гг. Дэкан факультэта з 2010 г. Кандыдат эканамiчных навук, дацэнт. Скончыў у 1998 г. Беларускi дзяржаўны тэхналагiчны унiверсiтэт з адзнакай. У 2003 г. абараніў дысертацыю на суiсканне вучонай ступенi кандыдата эканамiчных навук па спецыяльнасці “Матэматычныя i iнструментальныя метады эканомiкi”. Працуе ў Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце з моманту яго сканчэння,​ намеснiк дэкана iнжынерна-эканамiчнага факультэта па вучэбнай i навуковай рабоце з 2004 па 2010 г., выконваў абавязкi загадчыка кафедры эканомiкi i кiравання на прадпрыемствах у 2009–2010 гг. Дэкан факультэта з 2010 г.
  
 Syargey A. Kaspyarovich Syargey A. Kaspyarovich
 +
 Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University (with honors) in 1998. In 2003, presented the thesis for scientific degree of Candidate of Economic Sciences in speciality “Mathematical and Instrumental Methods in Economy”. Has been working at BSTU since the time of graduation. In 2004-2010, was a Vice-Dean of Economic Engineering Faculty (on Education and Science). In 2009-2010, was an Acting Head of Department of Economics and Management on Enterprises. Since 2010, Dean of Economic Engineering Faculty. Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University (with honors) in 1998. In 2003, presented the thesis for scientific degree of Candidate of Economic Sciences in speciality “Mathematical and Instrumental Methods in Economy”. Has been working at BSTU since the time of graduation. In 2004-2010, was a Vice-Dean of Economic Engineering Faculty (on Education and Science). In 2009-2010, was an Acting Head of Department of Economics and Management on Enterprises. Since 2010, Dean of Economic Engineering Faculty.
  
kaspyrovich_s_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:23 — pia