Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ivanova_n_p

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ivanova_n_p [2014/11/17 12:03]
pia создано
ivanova_n_p [2016/01/04 17:15] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
 {{:​ivanova_n_p.png?​direct&​200 |}}ІВАНОВА Наталля Пятроўна {{:​ivanova_n_p.png?​direct&​200 |}}ІВАНОВА Наталля Пятроўна
 +
 Кандыдат хімічных навук, дацэнт кафедры хіміі, тэхналогіі электрахімічных вытворчасцей і матэрыялаў электроннай тэхнікі. У 1984 г. скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1984 г. Член секцыі тэхналагічных дысцыплін Навукова-метадычнага савета пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь (секцыя “Хімія”) з 2000 г. Кандыдат хімічных навук, дацэнт кафедры хіміі, тэхналогіі электрахімічных вытворчасцей і матэрыялаў электроннай тэхнікі. У 1984 г. скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1984 г. Член секцыі тэхналагічных дысцыплін Навукова-метадычнага савета пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь (секцыя “Хімія”) з 2000 г.
  
 Natallya P. Ivanova Natallya P. Ivanova
 +
 Candidate of Chemical Sciences. Assistant Professor of Department of Chemistry, Technology of Electrochemical Production and Materials for Electronics. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1984. Has been working at BSTU since 1984. Member of Scientific ​ Methodical Council of Ministry of Education of the Republic of Belarus (section “Chemistry”) since 2000. Candidate of Chemical Sciences. Assistant Professor of Department of Chemistry, Technology of Electrochemical Production and Materials for Electronics. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1984. Has been working at BSTU since 1984. Member of Scientific ​ Methodical Council of Ministry of Education of the Republic of Belarus (section “Chemistry”) since 2000.
  
ivanova_n_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:15 — pia