Инструменты пользователя

Инструменты сайта


dudchik_g_p

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

dudchik_g_p [2014/11/17 12:00]
pia создано
dudchik_g_p [2016/01/04 17:15] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
 {{:​dudchik_g_p.png?​direct&​200 |}}ДУДЧЫК Галіна Паўлаўна {{:​dudchik_g_p.png?​direct&​200 |}}ДУДЧЫК Галіна Паўлаўна
 +
 Кандыдат хiмiчных навук, дацэнт. Скончыла ў 1967 г. з адзнакай хiмiчны факультэт Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта. Працуе ў Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце з 1967 г.  Кандыдат хiмiчных навук, дацэнт. Скончыла ў 1967 г. з адзнакай хiмiчны факультэт Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта. Працуе ў Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце з 1967 г. 
 З 1978 па 1981 г. намеснiк дэкана па вучэбнай рабоце факультэта хiмiчнай тэхналогii i тэхнiкi. Узнагароджана нагрудным знакам “Выдатнiк вышэйшай школы Рэспублiкi Беларусь”,​ вучоны сакратар Савета БДТУ, загадчык кафедры фiзiчнай i калоiднай хiмii. ​ З 1978 па 1981 г. намеснiк дэкана па вучэбнай рабоце факультэта хiмiчнай тэхналогii i тэхнiкi. Узнагароджана нагрудным знакам “Выдатнiк вышэйшай школы Рэспублiкi Беларусь”,​ вучоны сакратар Савета БДТУ, загадчык кафедры фiзiчнай i калоiднай хiмii. ​
  
 Galina P. Dudchik Galina P. Dudchik
 +
 Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University (Fa­culty of Chemistry) in 1967. Has been working at BSTU since 1967. Deputy Dean of Faculty of Chemical Technology and Engineering on 1978-1981. Awarded the medal “Outstanding Worker of Education of the Republic of Belarus”, Scientific Secretary of BSTU Council, Head of Department of Physical and Colloidal Chemistry.  ​ Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University (Fa­culty of Chemistry) in 1967. Has been working at BSTU since 1967. Deputy Dean of Faculty of Chemical Technology and Engineering on 1978-1981. Awarded the medal “Outstanding Worker of Education of the Republic of Belarus”, Scientific Secretary of BSTU Council, Head of Department of Physical and Colloidal Chemistry.  ​
  
dudchik_g_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:15 — pia