Инструменты пользователя

Инструменты сайта


bagamazava_n_v

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

bagamazava_n_v [2014/11/17 11:40]
pia создано
bagamazava_n_v [2016/01/04 17:14] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
 {{:​bagamazava_n_v.png?​direct&​200 |}}БАГАМАЗАВА Наталля Валянцінаўна {{:​bagamazava_n_v.png?​direct&​200 |}}БАГАМАЗАВА Наталля Валянцінаўна
 +
 Кандыдат хiмічных навук, дацэнт. У 1987 г. скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1988 г., дацэнт кафедры хімii, тэхналогii электрахiмiчных вытворчасцей i матэрыялаў электроннай тэхнiкi. Кандыдат хiмічных навук, дацэнт. У 1987 г. скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1988 г., дацэнт кафедры хімii, тэхналогii электрахiмiчных вытворчасцей i матэрыялаў электроннай тэхнiкi.
  
 Natallya V. Bagamazava Natallya V. Bagamazava
 +
 Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1987. Has been working at BSTU since 1988, Assistant Professor of Department of Chemistry, Technology of Electrochemical Production and Materials for Electronics. Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1987. Has been working at BSTU since 1988, Assistant Professor of Department of Chemistry, Technology of Electrochemical Production and Materials for Electronics.
  
bagamazava_n_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:14 — pia