Инструменты пользователя

Инструменты сайта


козлякова_тамара_александровна

Это старая версия документа.


Казлякова Тамара Аляксандраўна

старшы выкладчык кафедры беларускай філалогіі Скончыла ў 1978 годзе Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Працуе ў БДТУ з 1984 года. Адказная на кафедры за працу з замежнымі студэнтамі.

Навуковыя інтарэсы:

методыка выкладання рускай мовы як замежнай у тэхнічных ВНУ; інтэнсіфікацыя і аптымізацыя вучэбнага працэсу з выкарыстаннем інавацыйных тэхналогій.

Аўтар звыш 50 навуковых прац, у тым ліку 6 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Асноўныя публікацыі:

  1. Козлякова, Т. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация. Стилистика. Культура речи: учеб.-метод. пособие для слушателей подготовительного отделения и заочных курсов. – Минск, БГТУ, 2005.
  2. Козловская, Г. В. Знакомьтесь Беларусь: учеб.-метод. пособие по страноведению для иностранных учащихся / Г. В. Козловская, Т. А. Козлякова. – Минск, БГТУ, 2008.
  3. Козлякова, Т. А. Обучение конспектированию, реферированию, аннотированию / Т. А. Козлякова, Н. Е. Савицкая. – Минск, БГТУ, 2009.
  4. Миксюк, Р. В. Письмо. Аудирование. Чтение: учеб.-метод. пособие для иностранных студентов подготовительного отделения высших учебных заведений / Р. В. Миксюк, Т. А. Козлякова, Т. В. Жуковская. – Минск, БГТУ, 2010.
  5. Козловская, Г. В. Русский язык: учеб.-метод. пособие для слушателей подготовительных курсов / Г. В. Козловская, Т. А. Козлякова. – Минск, БГТУ, 2011.
  6. Козлякова, Т. А. Основные подходы к проблеме обучения студентов-нефилологов реферированию специального текста. / Т. А. Козлякова / Труды БГТУ. Серия V, Политология, философия, история, филология. – Минск, 2008.
  7. Козловская, Г. В. Научный стиль речи в системе обучения русскому языку как иностранному / Г. В. Козловская, Т. А. Козлякова. – Китай, 2009.
  8. Козлякова, Т. А. Роль чтения в обучении иностранных учащихся на начальном этапе / Т. А. Козлякова / Труды БГТУ. Сер. V. Политология, философия, история, филология. – Минск, 2009.
  9. Козлякова, Т. А. Место устной научной речи в обучении русскому языку иностранных студентов / Т. А. Козлякова / Труды БГТУ. Сер. V. Политология, философия, история, филология. – Минск, 2010.
  10. Козлякова Т. А. Формирование социокультурной компетенции у иностранных учащихся на начальном этапе обучения / Т. А. Козлякова / Труды БГТУ. Сер. V. Политология, философия, история, филология. – Минск, 2011.
козлякова_тамара_александровна.1402905849.txt.gz · Последние изменения: 2014/06/16 11:04 — Ирина