Инструменты пользователя

Инструменты сайта


кобринец_виктор_павлович

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

кобринец_виктор_павлович [2014/11/17 14:36]
Цылина создано
кобринец_виктор_павлович [2014/11/17 15:53] (текущий)
Барашко Олег Георгиевич
Строка 1: Строка 1:
-**Кобринец Виктор Павлович**+**Кобринец Виктор Павлович** ​ 
 +Кандыдат тэхнічных наук, дацэнт.  
 +Скончыў у 1962 г.  Беларускі політэхнічны інстытут. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1966 г., дацэнт кафедры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі.  
 + 
 +Навуковыя інтарэсы:​ 
 +аўтаматызацыя хіміка-тэхналагічных працэсаў,​ тэорыя аўтаматычнага кіравання;​ мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання ў хімічнай і біятэхналагічнай прамысловасці аптымізацыя хіміка-тэхналагічных і біятэхналагічных працэсаў. 
 +Аўтар 81 друкаванай працы, 3 вучэбных і 12 вучэбна-метадычных дапаможнікаў. 
 + 
 +Навуковыя партнёры:​ 
 +Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт,​ Беларускі медыка-біялагічны інстытут,​ Расійскі хіміка-тэхналагічны універсітэт імя Дз.І. Мендзялеева,​ Маскоўская дзяржаўная акадэмія нафты і газу імя І.М. Губкіна.  
 + 
 +Педагагічная дзейнасць:​ 
 +чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання галіны” “Праектаванне сістэм аўтаматызацыі”,​ “Прымяненне ЭВМ у хімічнай тэхналогіі”,​ “Прымяненне ЭВМ у біятэхналогіі”,​ “Аўтаматыка,​ аўтаматызацыя і АСК ТП”. 
 + 
 +Асноўныя публікацыі:​ 
 +Липлянин,​ П.К. Оптимизация состава резиновой смеси, содержащей нитрозолигнин / П.К. Липлянин,​ В.П. Кобринец // Весці Акад. навук БССР. Сер. хім. навук. – 1987.  № 4.  
 +Кобринец,​ В.П.. Синтез алгоритма управления процессом сушки пиломатериалов с применением микропроцессорного контроллера Ремиконт Р-110 / В.П. Кобринец,​ В.А. Палагин,​ Д.И. Руцкий // Деревообраб. пром-ть – 1992.  № 4. 
 +Кузьмицкий,​ И.Ф. Статистическое исследование и моделирование процесса многокомпонентной ректификации нефти в атмосферной колонне / И.Ф. Кузьмицкий,​ В.П. Кобринец,​ В.В. Лихавицкий // Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика – 2002.  Вып. Х. 
 +Кузьміцкі,​ І.Ф. Мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання:​ вучэб. дапаможнік / І.Ф. Кузьміцкі,​ В.П. Кобрынец,​ А.В. Аўсяннікаў. – Мінск: БДТУ, 2003.  
 + 
кобринец_виктор_павлович.txt · Последние изменения: 2014/11/17 15:53 — Барашко Олег Георгиевич