Инструменты пользователя

Инструменты сайта


агульная_біялогія

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

агульная_біялогія [2015/02/13 12:02] (текущий)
ТиП создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​общбиолог1.jpg?​300|}} ​ {{:​общбиолог-2.jpg?​300|}} ​ {{:​общбиолог.jpg?​220|}}
 +====== АГУЛЬНАЯ БІЯЛОГІЯ ======
 +
 +==== Падрыхтоўка высокакваліфікаваных кадраў у галіне турызму і прыродакарыстання будзе няпоўнай без асваення дысцыпліны «Агульная біялогія». Ад спецыяліста ў галіне турызму і прыродакарыстання патрабуецца,​ у першую чаргу, разуменне прыроднага асяроддзя як цэласнай біялагічнай адукацыі з яе структурнай арганізацыяй жыцця, супадпарадкаваннем і ўзаемазалежнасцю жывых сістэм рознага рангу, а таксама авалоданнем асноўнымі метадамі іх вывучэння. ====
 +
 +Дадзеная дысцыпліна цесна звязана з такімі адмысловымі дысцыплінамі,​ як «Экалогія з асновамі метэаралогіі»,​ «Фларыстычныя рэсурсы экалагічнага турызму»,​ «Фауністычныя рэсурсы экалагічнага турызму»,​ «Біялогія лясных звяроў і птушак»,​ «Недраўнінныя рэсурсы лесу з асновамі пчалярства і рыбаводства».
 +
 +// ** Асноўная мэта выкладання дысцыпліны ** // «Агульная біялогія» - фарміраванне ў студэнтаў сучасных тэарэтычных ведаў аб агульных заканамернасцях арганізацыі,​ развіцця і функцыянавання жывых сістэм рознага рангу з выпрацоўкай разумення узаемасувязяў паміж жывым і нежывым асяроддзямі.
 +
 +// ** Задачы дысцыпліны ** // складаюцца ў вывучэнні хімічных кампанентаў жывых арганізмаў,​ асаблівасцяў арганізацыі і функцыянавання жывых сістэм рознага рангу, спадчыннай інфармацыі,​ індывідуальнага развіцця жывых арганізмаў і спосабаў іх размнажэння,​ асноўных гіпотэз паходжання жыцця на Зямлі і біялагічнай эвалюцыі.
 +
 +=== У працэсе вывучэння дадзенай дысцыпліны спецыялісты ў галіне турызму і прыродакарыстання ===
 +
 +=== Даведаюцца аб: ===
 +
 +   * Асноўных біялагічных паняццях,​ законах і заканамернасцях жыццядзейнасці жывых арганізмаў;​
 +   * Субклетачным,​ клеткавым,​ тканкавым,​ арганным,​ арганізмавым,​ папуляцыйна-відавым,​ биоценозна-біясферным ўзроўні арганізацыі біясістэм;​
 +   * Прыкметах,​ ўласцівасцях,​ будове і функцыі жывых арганізмаў;​
 +   * Механізмах самаарганізацыі,​ самафункцыянавання,​ самарэгуляцыі,​ самаўзнаулення біясістэм;​
 +   * Сістэмах жыццезабеспячэння жывёл і раслін;​
 +   * Заканамернасцях,​ этапах і рухаючых сілах эвалюцыі.
 +
 +=== Навучацца:​ ===
 +
 +   * Рыхтаваць найпростыя прэпараты;​
 +   * Разглядаць біялагічныя прэпараты пад мікраскопам і аналізаваць іх;
 +   * Вырашаць біялагічныя і экалагічныя задачы;​
 +   * Тлумачыць і ацэньваць ўплыў антрапагенных фактараў на біясістэмы;​
 +   * Прымяняць атрыманыя веды пры рашэнні практычных задач у галіне біяэкалогіі і аховы навакольнага асяроддзя.
 +
  
агульная_біялогія.txt · Последние изменения: 2015/02/13 12:02 — ТиП